Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

  1. System Firmy Jamar Jacek Jarzębski zwany w dalszej części regulaminu Katalogiem Produktów (skrót: KP), prowadzi sprzedaż towarów w oparciu o przygotowane wcześniej oferty złożone za pośrednictwem KP. Złożenie zapytania ofertowego lub zapytania o produkt jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem chęci zakupu towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją przygotowania oferty. Złożone zapytania o produkt za pośrednictwem KP nie stanowi umowy kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  2. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych – Firma Jamar Jacek Jarzębski może odstąpić od przygotowania oferty.
  3. Klientami mogą być osoby które ukończyły 13 lat (K. C. Art. 11-24).
  4. Zapytania ofertowe można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zapytań ofertowych następuje w ciągu 2-5 dni od momentu ich złożenia.
  5. Firma Jamar Jacek Jarzębski zastrzega sobie prawo weryfikacji przesłanego zapytania ofertowego oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających.
  6. Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie internetowej www.gastro-expert.pl opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów lub braków. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt
  7. Firma Jamar Jacek Jarzębski zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
  8. Firma Jamar Jacek Jarzębski zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Regulaminu bez wcześniejszego uprzedzania, jak również zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.

 Reklamacja i zwrot 

1. Masz prawo do zwrotu zakupionej rzeczy  bez podawania przyczyny w terminie do 10 dni od otrzymania przesyłki -  zwrot dotyczy towaru pełnowartościowego, nie noszącego śladów  eksploatacji. (Dz. U. z dnia 05.09.2002r. Nr 141, poz. 1176) zakupionego  na paragon. Nie przyjmujemy zwrotów towarów produkowanych na zamówienie  lub sprzedawanych na fakturę. 

2. Do zwracanego towaru należy  dołączyć wypełniony formularz zwrotu wraz z pisemnym oświadczeniem o  rezygnacji z zakupu oraz fakturę VAT / oryginał paragonu  potwierdzającego zakup towaru. 

3. Nie ponosimy kosztów związanych  z reklamacjami lub też zwrotami klientów, tj. odsyłka towaru.  Informujemy, że nie przyjmujemy paczek wysłanych zwrotnie za pobraniem. 

4. Reklamacje oraz zwroty rozpatrujemy w terminie do 14 dni roboczych, w przypadku urządzeń czas się nieznacznie wydłuża. 

5. Zwrot pieniędzy Zamawiającemu za odesłany towar następuje niezwłocznie po sprawdzeniu jego stanu technicznego. 

6.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw  konsumentów oraz o odpowiedzialności ze szkodą wyrządzoną przez produkt  niebezpieczny" Konsument (osoba fizyczna) ma prawo do odstąpienia na  piśmie od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od zawarcia umowy bez  podania przyczyny. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w  przypadku towarów wykonywanych ściśle na zamówienie Zamawiającego oraz  nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. 

7.  Zamawiający, który nie jest Konsumentem - podmiot gospodarczy, może od  zamówienia odstąpić wyłącznie za zgodą Sklepu/Sprzedającego. W tym  przypadku Zamawiający zostaje obciążony kosztami manipulacyjnymi zwrotu w  wysokości 10% wartości zwracanego towaru. 

8. Klientowi  przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w  dostarczonym towarze wad fabrycznych lub niezgodności towaru z towarem  zawartym w zamówieniu.  

Rękojmia

1. Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców